1. Ατομική. H ατομική ψυχοθεραπεία είναι η διαδικασία διαλόγου και λεκτικής κυρίως επικοινωνίας, με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας.Όλες οι μέθοδοι ψυχοθεραπείας, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, αποτελούν ειδικές διεργασίες μάθησης που έχουν ως στόχο την επίλυση ψυχολογικών δυσκολιών ενός ατόμου, μέσω της δημιουργίας μιας σχέσης με έναν ειδικό θεραπευτή,χρησιμοποιώντας ως εργαλείο ειδικές μεθόδους και τεχνικές οι οποίες βασίζονται   σε συγκεκριμένες – επιστημονικά τεκμηριωμένες -ψυχολογικές θεωρίες.

2. Ομαδική. Σε αντίθεση με την ατομική ψυχοθεραπεία, εξελίσσεται μεταξύ μιας ομάδας ανθρώπων. Εκτός από τους θεραπευτές, που μπορεί να είναι 1 ή 2 στον αριθμό, τα μέλη που απαρτίζουν μία ομάδα ψυχοθεραπείας, έχουν πολλά κοινά μεταξύ τους, σχετικά με τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν, τον τρόπο σκέψης και τα συναισθήματά τους, από την άλλη όμως ο καθένας αποτελεί μια ξεχωριστή οντότητα με τη μοναδική του προσωπικότητα, όποτε αναμφίβολα υπάρχουν και πολλές διαφορές. Η βασική διαφορά από την ατομική ψυχοθεραπεία είναι ότι η ομαδική θεραπεία δίνει την δυνατότητα στους θεραπευόμενους να αλληλεπιδράσουν με τους άλλους σε ένα ασφαλές, υποστηρικτικό και μη επικριτικό περιβάλλον. Παρόλο που φαινομενικά το άτομο έχει συγκριτικά λιγότερο χρόνο και η προσοχή δεν εστιάζεται αποκλειστικά σε εκείνο, η ομαδική θεραπεία έχει πολλαπλά οφέλη. Εκτός από το οικονομικό μέρος κάποια από τα κύρια οφέλη είναι πως το άτομο καταλαβαίνει ότι δεν είναι το μοναδικό που αντιμετωπίζει  ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, απολαμβάνει την αποδοχή και τη φροντίδα της ομάδας, ανεβάζοντας την αυτοεκτίμηση του, βλέπει και συγκρίνει διαφορετικές συμπεριφορές που μπορεί να αποτελέσουν μοντέλα προς μίμηση ή παραδείγματα προς αποφυγή, ενώ παρατηρεί – ενημερώνεται για την εικόνα και την εντύπωση  που δημιουργεί στους άλλους.

3.Θεραπεία ζεύγους. Ανάμεσα στον ψυχοθεραπευτή και ένα ζευγάρι με σκοπό να βελτιωθεί η επικοινωνία ανάμεσα στους συντρόφους ώστε να μειωθούν οι καβγάδες και ή ένταση μεταξύ τους, να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους, να αναγνωρίσουν ο ένας τις ανάγκες του άλλου και να σκεφτούν γιατί είναι μαζί. Ο θεραπευτής δεν συμμαχεί με έναν από τους δυο συντρόφους , κρατά ίσες αποστάσεις και καθοδηγεί το ζευγάρι ώστε μάθει νέους τρόπους συμπεριφοράς και συσχέτισης, χωρίς να εμπεριέχονται τα αρνητικά μοτίβα αλληλεπίδρασης.

4. Online ψυχοθεραπεία. Όπως όλες οι online υπηρεσίες, έτσι και η ψυχοθεραπεία μέσω του διαδικτύου, προσφέρει την δυνατότητα ώστε να ξεπεραστούν δυσκολίες και εμπόδια ως προς την ψυχοθεραπευτική διαδικασία με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην θεραπεία της κατάθλιψης, του άγχους και άλλων προβλημάτων, χωρίς φάρμακα. Η ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική μέσω του διαδικτύου είναι αναγνωρισμένες μορφές παρέμβασης και έχει βρεθεί από έρευνες ότι έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με τις προσωπικές συνεδρίες στο γραφείο ενός ψυχοθεραπευτή.

Η online ψυχοθεραπεία διασφαλίζει στο μέγιστο βαθμό την ανωνυμία, απευθύνεται σε όλους και μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε :

– Ανθρώπους με κινητικά προβλήματα που δυσκολεύονται να μετακινηθούν,

– Ανθρώπους που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές και έχουν δυσκολία στην πρόσβαση,

– Ανθρώπους με αυξημένα επαγγελματικά ταξίδια και υποχρεώσεις που θέλουν να κρατήσουν τη δέσμευση τους στη θεραπεία, ακόμα κι αν βρίσκονται εκτός έδρας την ημέρα της συνεδρίας τους,

– Ανθρώπους που η φύση του προβλήματός τους (φοβίες, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη) δυσκολεύει ακόμα και να βγουν από το σπίτι τους και γι’ αυτό το λόγο αναβάλλουν συνεχώς την θεραπεία τους,

– Ανθρώπους που προτιμούν να επιλέγουν οι ίδιοι την ημέρα και την ώρα του ραντεβού τους, άμεσα, μειώνοντας στο ελάχιστο τις οποιεσδήποτε αναμονές.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η ψυχοθεραπεία εξ’ αποστάσεως μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη εξέλιξη της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.